-->

Ηλ.Ρεύμα & Φυσικό Αέριο

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ +30% ΔΩΡΕΑΝ φυσικό αέριο, κάθε μήνα για 2 χρόνια!


TOTAL nrg 4U

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

30%  ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για δύο χρόνια

 

Ηλεκτρικό ρεύμα

Χρέωση ενέργειας 0,0895€/kWh -30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

Τελική τιμή: 0,06265 €/kWh

 

Πάγιο

<800kWh/4μηνο

2,5€ / μήνα

800kWh - 1500kWh/ 4μηνο

3,80€ / μήνα

>1500 kWh/ 4μηνο

4,80€ / μήνα

 

Φυσικό αέριο

Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)

Πάγιο / μήνα

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας  €0,0095

€4

 

*Η προσφορά ισχύει με 24μηνη σύμβαση, έως 31/1/2020

Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος και οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου.

TOTAL nrg 4ALL

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για δύο χρόνια

Ηλεκτρικό ρεύμα

Χρέωση ενέργειας 0,093€/kWh -30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

Τελική τιμή: 0,0651€/kWh

Πάγιο 5,50€/μήνα

 

Φυσικό αέριο

Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)

Πάγιο / μήνα

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας  €0,012

€4

 

*Η προσφορά ισχύει με 24μηνη σύμβαση, έως 31/1/2020

Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου και κοινόχρηστο ηλεκτρικό ρεύμα πολυκατοικίας.


ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;