-->

Φυσικό αέριο

Οικονομικά προγράμματα φυσικού αερίου για το σπίτι με ΔΩΡΕΑΝ φυσικό αέριο , κάθε μήνα, για δυο χρόνια!


GAS 4U

15% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για δύο χρόνια

Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)

Πάγιο / μήνα

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας  €0,0095

€4

 

*Η προσφορά ισχύει με 24μηνη σύμβαση, έως 31/1/2020

Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου.
 

GAS 4ALL

25% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για δύο χρόνια

Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)

Πάγιο / μήνα

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας  €0,012

€4


*Η προσφορά ισχύει με 24μηνη σύμβαση, έως 31/1/2020

Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου.
 


ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;