-->

Ηλ.Ρεύμα & Φυσ. Αέριο

Συνδυάστε το ρεύμα και το φυσικό αέριο της επιχείρησής σας και κερδίστε 20% ΔΩΡΕΑΝ φυσικό αέριο, κάθε μήνα για 1 χρόνο!


TOTAL nrg 4BUSINESS 1

25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για ένα χρόνο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Χρέωση ενέργειας 0,093€/kWh - 25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

Τελική τιμή: 0,06975 €/kWh

Πάγιο €5,50/μήνα

 

Φυσικό αέριο

Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)

Πάγιο / μήνα

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας  €0,0082

€4

 

 

Απευθύνεται σε επαγγελματίες καταναλωτές με συμφωνηθείσα ισχύ παροχής έως 25KVA, που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια για επαγγελματική χρήση και σε επαγγελματίες καταναλωτές με σύνδεση φυσικού αερίου, με 12μηνη σύμβαση, έως 31/1/2020.

TOTAL nrg 4BUSINESS 2

15% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για ένα χρόνο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Χρέωση ενέργειας 0,0795€/kWh -15% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

Τελική τιμή: 0,06757 €/kWh

Πάγιο €5,50/μήνα

 

Φυσικό αέριο

Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)

Πάγιο / μήνα

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας  €0,0082

€4

 

 

 

Απευθύνεται σε καταναλωτές με συμφωνηθείσα ισχύ παροχής μεγαλύτερης των 25ΚVA που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια για επαγγελματική χρήση και σε επαγγελματίες καταναλωτές με σύνδεση φυσικού αερίου, με 12μηνη σύμβαση, έως 31/1/2020.

TOTAL nrg 4BUSINESS 3

25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για ένα χρόνο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Χρέωση ενέργειας 0,0915€/kWh -25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

Τελική τιμή: 0,06863 €/kWh

Πάγιο €5,50/μήνα

 

Φυσικό αέριο

Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)

Πάγιο / μήνα

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας  €0,0082

€4

 

 

Απευθύνεται σε καταναλωτές που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια για επαγγελματική χρήση, ανεξαρτήτως συμφωνηθείσας ισχύος, με μειωμένη χρέωση νυχτερινής ενέργειας και σε επαγγελματίες καταναλωτές με σύνδεση φυσικού αερίου, με 12μηνη σύμβαση, έως 31/1/2020.


ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;