-->

Μέσης Τάσης

Η ενέργεια σχεδιασμένη στα μέτρα σας


SOLUTION

Η ενέργεια σχεδιασμένη στα μέτρα σας                                                              

Το nrg SOLUTION είναι το πρόγραμμα ρεύματος για τη Μέση Τάση, που απαντάει στις ξεχωριστές απαιτήσεις της ελληνικής βιομηχανίας και της μεγάλης επιχείρησης.

Η nrg αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη που θα σας προσφέρει αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις που προκύπτουν μέσα από εξειδικευμένη μελέτη και ανάλυση του προφίλ κατανάλωσης της κάθε επιχείρησης ή βιομηχανικής μονάδας.

Το nrg SOLUTION οδηγεί σε συμφωνία συνεργασίας με μια τιμή προσαρμοσμένη ειδικά στις ανάγκες σας και με τους πλέον ξεκάθαρους όρους συνεργασίας της αγοράς.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια για επαγγελματική χρήση, εμπορική ή βιομηχανική, μέσω παροχών συνδεδεμένων στη Μέση Τάση (άνω των 250KVA).

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;