-->

Αέριο

15% ΔΩΡΕΑΝ φυσικό αέριο, κάθε μήνα για 1 χρόνο!


GAS 4business

15% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για ένα χρόνο

Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)

Πάγιο / μήνα

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας  €0,0082

€4

Απευθύνεται σε επαγγελματίες καταναλωτές με σύνδεση φυσικού αερίου, με 12μηνη σύμβαση, έως 31/1/2020.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;