-->

Εμπορία

εμπορία

Επενδύουμε στο νέο τοπίο της ενέργειας που σχηματίζεται στην ΝΑ. Ευρώπη, ώστε να προσφέρουμε τη σύγχρονη εναλλακτική πρόταση στη χώρα και τον έλληνα καταναλωτή.

Ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Η nrg  είναι μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Διαθέτει άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 200MW. 

 

nrg - εμπορία εισαγωγές - εξαγωγές

Διαγράμματα

 

Επενδύοντας συστηματικά στον τομέα της Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η nrg  έχει εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της έγκριτα και εξειδικευμένα στελέχη του κλάδου και αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Δραστηριοποιείται δυναμικά στις αγορές των περισσότερων χωρών της περιοχής και, έχοντας συνάψει συμφωνίες με τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρίες, ανταποκρίνεται ταχύτατα στις μεταβολές των αγορών.

 

Απόλυτη εξειδίκευση και διεθνής παρουσία

Διασυνδέσεις

Η nrg έχει εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων του ΛΑΓΗΕ και του GME (Ιταλικό Χρηματιστήριο Ενέργειας), καθώς και στο Μητρώο Χρηστών Διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ, της TERNA και του ESO. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να συμμετέχει στις αντίστοιχες δημοπρασίες για τον καταμερισμό και την εκχώρηση φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις διασυνδέσεις της Ελλάδας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές ηλεκτρισμού έξι συνολικά χωρών.

 

διασυνδέσεις

nrg διασυνδέσεις

 

Βασιζόμενη στην εξειδικευμένη προσέγγιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στις τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου, η nrg επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;