Σε μια εποχή που η τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητά μας και να μειώσει τα έξοδα των επιχειρήσεων, το φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκει εύκολα εφαρμογή σε κλάδους που χρειάζονται ανανέωση.
Ένας από αυτούς, είναι εκείνος των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος πάντα διέθετε υψηλά έξοδα, αλλά όχι και τα ανάλογα έσοδα. Η ανάγκη λοιπόν για ένταξη του εν λόγω χώρου στα νέα τεχνολογικά πλαίσια, είναι επιτακτική.

Παρότι βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης υπόσχονται σημαντική αποτελεσματικότητα στη μείωση του κόστους των παρόχων, μέσω 5 εφαρμογών:
- Μέσω του customer lifetime value, οι εταιρείες θα μπορούν να δημιουργούν ατομικό προφίλ για τον κάθε πελάτη, φτιάχνοντας πακέτα και προσφορές με βάση τις ανάγκες του καθένα ξεχωριστά, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες ανανέωσης συμβολαίου.
- Μέσω αλγόριθμων που θα προσαρμόζουν τις προσφορές τους προληπτικά, σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, οι εταιρείες θα μπορούν να μειώσουν το churn, δηλαδή του φαινομένου απώλειας πελατών προς τους άλλους παρόχους. 
- Μέσω εξατομικευμένων πωλήσεων και customer service, οι εταιρείες θα μπορούν να κάνουν στοχευμένες προτάσεις στους πελάτες τους και παράλληλα να ανιχνεύουν προβλήματα και να επισπεύδουν τη λύση τους, προτού τυχόν δυσαρέσκειες οδηγήσουν σε φυγή από τον πάροχο. 
- Μέσω αλγορίθμων που θα προλαμβάνουν απάτες και κυβερνοεπιθέσεις, η εμπειρία των πελατών θα βελτιώνεται, καλλιεργώντας μια αίσθηση προστασίας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ό,τι αφορά το χτίσιμο σταθερού πελατολογίου και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του. 
- Μέσω εικονικών βοηθών εξυπηρέτησης πελατών, θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποστήριξης, ενώ σε δεύτερο χρόνο, θα αναγνωρίζονται πιθανές ευκαιρίες πωλήσεων, με βάση τα αιτήματα!

Έτσι λοιπόν, μέσω προγραμματισμού, μια μηχανή μπορεί να εκτελέσει γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με ευφυή όντα και κατ’ επέκταση, να μειώσει σημαντικά τα κόστη των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες συνθήκες για αύξηση των εσόδων, βελτιώνοντας σε κάθε βήμα και τις υπηρεσίες τους προς τον καταναλωτή. 

πηγή: epixeiro.gr