Για έκτη συνεχή χρονιά, το FORTUNE κατήρτισε τη λίστα Fastest Growing Companies, σε συνεργασία με την INFOBANK HELLASTAT. Η λίστα καταρτίζεται με τα κριτήρια που εγκαθίδρυσε διεθνώς η αμερικανική έκδοση, λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας - εξαιρουμένων τραπεζών και ασφαλιστικών - με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Φέτος η nrg αναδείχτηκε στην 1η θέση, στη λίστα “30 Fastest Growing Companies”!

Για την κατάταξη των 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, επελέγησαν όσες εταιρείες εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) για την περίοδο 2014-2017 και στη συνέχεια όσες απέμειναν στο δείγμα κατατάχθηκαν βάσει: α) του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής Πωλήσεων (ΜΕΡΜΠ) 2014-2017, β) του ΜΕΡΜ EBITDA για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Οι δύο αυτοί τρόποι κατάταξης συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜΠ και EBITDA, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση πωλήσεων ή/και EBITDA το 2017.

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία η nrg εκτοξεύθηκε στην πρώτη θέση της λίστας για το 2018!
Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της, η nrg κατόρθωσε μέσα σε τέσσερα χρόνια να εισέλθει δυναμικά στην αγορά εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την πρόσφατη ένταξή της στον όμιλο της Motor Oil και τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσω των πρατηρίων καυσίμων που διαθέτει σε όλη την Ελλάδα, στρατηγική της είναι να αποτελέσει την πρώτη επιλογή για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών ρεύματος και φυσικού αερίου και ήδη έχει εξαπλασιάσει τον ρυθμό εισόδου πελατών από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι και σήμερα.

πηγή: fortunegreece.com